Aanvragen

Bijdrage

De maximale bijdrage aan studenten bedraagt € 300; aan afgestudeerden kan in uitzonder­lijke gevallen een hogere bijdrage worden verleend. Geen subsidie wordt verleend ten behoeve van activiteiten die reeds zijn aangevangen of als niet tijdig een bijdrage is aangevraagd.

Aanvraag indienen

Schriftelijke aanvragen dienen tenminste twee volle kalendermaanden voor het begin van de reis te zijn ontvangen door de secretaris, d.w.z.

Vertrek Indiening
Januari Uiterlijk 31 oktober van het voorafgaande jaar
Februari Uiterlijk 30 november van het voorafgaande jaar

 

Maart Uiterlijk 31 december van het voorafgaande jaar
April Uiterlijk 31 januari
Mei Uiterlijk 28/29 februari
Juni Uiterlijk 31 maart
Juli Uiterlijk 30 april
Augustus Uiterlijk 31 mei
September Uiterlijk 30 juni
Oktober Uiterlijk 31 juli
November Uiterlijk 31 augustus
December Uiterlijk 30 september

onder overlegging van de volgende bescheiden:

  • een curriculum vitae, o.a. inhoudende de aard van de opleiding;
  • een afschrift van het Bachelor-diploma Biologie, dan wel een verklaring van de desbetreffende opleiding wanneer het Bachelor-diploma zal worden behaald;
  • een verzoek tot bijdrage uit het Fonds met toelichting, inhoudende een beschrijving van de reden, de aard en de periode van stage en eventueel hieraan geliëerd congresbezoek of studiereis;
  • een aanbeveling van de begeleidende U(H)D/hoogleraar/afdelingshoofd/directeur van de instelling waar de indienster werkzaam is, dat de beoogde activiteit plaatsvindt in het kader van een onder verantwoordelijkheid van een opleiding Biologie vallende Master-opleiding en van belang is voor de studie/het onderzoek;
  • bij een stage of verblijf als gastmedewerkster, een kopie van de uitnodigingsbrief en tevens een verklaring van de ontvangende instantie waaruit een goede regeling van het verblijf blijkt;
  • bij aan de stage of studiereis geliëerd congresbezoek, een kopie van het abstract van de te houden voordracht/te presenteren poster;
  • een volledige begroting, waaruit onder meer blijkt voor welk gedeelte de universiteit/het instituut en de ontvangende instantie bijdragen in de kosten, en voor welk gedeelte een beroep gedaan wordt op eigen of andere financiële bronnen.

Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Algemene Verordering Gegevensbescherming

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Bij het aanvragen van een subsidie worden er privacy-gevoelige gegevens gevraagd i.v.m. uitbetaling van een subsidie. De Stichting zal uw persoonsgegevens behandelen zoals staat omschreven in het document “Stichting Fonds Dr. Christine Buisman en Algemene Verordering Gegevensverwerking”.