Home

dr_Christine_BuismanDe Stichting Fonds Dr. Christine Buisman is opgericht met als doel het bevorderen van de studie in de biologie in het Koninkrijk der Nederlanden door toelagen uit te reiken aan bij voorkeur vrouwelijke biologen, al dan niet afgestudeerd, en bij voorkeur van Nederlandse nationaliteit, in het belang van haar onderzoek.